Odens lilla Skola

Q?Pärlor
A.

Till skillnad från stenar kommer pärlor inte från mineralriket utan från musslor. Trots detta är förmodligen pärlan den produkt, som längst i mänsklighetens historia har använts på samma sätt som ädelstenar. Vi känner till minst 6000 år av pärlhandel!

Det finns två huvudtyper av pärlor – ÄKTA och ODLADE

De äkta pärlorna kan komma från sötvatten (t ex från Sverige) eller från havsvatten (kallas ofta för orientaliska pärlor). Man fiskar inte längre efter dessa pärlor och de återfinns nästan enbart på den begagnade marknaden idag. Även om vår Carl von Linné kunde odla sötvattenpärlor på 1700-talet var det först i början av 1900-talet, som japanerna lyckades att odla pärlor, då i havsvatten, som blev så bra att de konkurrerade ut de äkta pärlorna.
Olika typer av odlade pärlor:
Traditionella japanska pärlor i havsvatten – 2-10 mm.
Odlade söderhavspärlor – oftast mellan 10 och 25 mm.
Odlade Tahitipärlor, svarta, grå och bronsfärgade.
Odlade halvpärlor – kallas ibland mabé.
Odlade sötvattenpärlor, kallas tyvärr ofta felaktigt enbart för sötvattenpärlor – ibland hör man uttrycket biwa.
Naturligtvis finns det också många imiterade pärlor – t ex Majorica eller snäckskalspärlor.

Q?Platina
A.

Platina har den kemiska beteckningen Pt, densitet 21,5 g/cm³ och smälter vid 1772 °C.
Vad är äkta platina?
Ordet platina kan betonas antingen plati´na eller pla´tina, bägga varianterna är lika rätt. Äkta platina har en finhalt av lägst 950 tusendelar dvs 95 % platina. Resterande 5 % är vanligtvis koppar, men kan också vara kobolt, wolfram eller palladium.
Inom några år kommer vi sannlikt att få se platinasmycken även i 850 och 900 tusendelar platina. Dessa finhalter tillsammans med 950 är alla vanliga i Japan, som är det land där platinasmycken är vanligast förekommande. I Sverige tillhör platinasmycken sällsyntheterna, oftast är det exklusiva smycken som man väljer att tillverka i denna metall.
Platina är en separat metall, inte att förväxla med vitguld (guld som blandats med palladium för att bli vitt).
Platina har inte varit känt lika länge som guld och silver. Även om platina användes av indianerna i Sydamerika före Columbus för att göra mindre ornament, så var det inte förrän på 1700-talet som platinans rätta egenskaper och värdefullhet blev kända och uppskattade i större utsträckning.
Mot slutet av 1800-talet började det bli ont om platina och efterfrågan var större än tillgången med kraftig pris- ökning som följd. Inom smyckestillverkningen började man då leta efter ersättningsmaterial, som dock skulle vara ädelt, beständigt och med samma utseende som platina. Detta resulterade i att vitguld utvecklades i början av 1900-talet. Idag dominerar vitguldet över platina i smyckesproduktionen.
Platina har kontrollstämplats sedan 1925.

Q?Diamanter
A.

Människan har fascinerats av diamanter i över 3000 år! De första hittades i Indien, och förmodligen var det framförallt den överlägsna hårdheten, som gjorde den till nummer ett bland alla ädelstenar. När man sedan lärde sig att slipa fasetter för att locka fram dess inre skönhet ökade efterfrågan ännu mer.
Den berömda diamanten Koh-i-noor slipades på 1200-talet och värderades till motsvarande ”hela världens utgifter under en dag”! Idag, 800 år senare, finns den bland de engelska kronjuvelerna.

25.50-carat Brilliant-cut Flawless Type IIa Diamond

Fyndorter
När diamanterna började ta slut i Indien på 1700-talet hittade man nya i Brasilien. Under 1800-talet upptäcktes nya fyndigheter i södra och västra Afrika, som fortfarande är i drift och är en viktig inkomstkälla för de länder, där fyndigheterna finns. På 1900-talet tillkom Ryssland och Australien, som numera har den största produktionen. De senaste fynden är från Canada.
Under slutet av 1900-talet användes en liten del av Afrikas diamanter av illegala rebelltrupper till att finansiera inbördeskrig. För att sätta stopp för detta finns det nu regler, som gör att man kan spåra diamanterna från gruva till affär.
Fakta
Diamant är kristalliserat kol (C) och har den högsta hårdheten av alla naturliga material. Men även om inget annat än diamant kan repa den så kan ett slag eller hårt tryck orsaka skador. Värdet bedöms efter fyra faktorer, som kallas för diamantens 4C.
Färg (Colour)

Traditionella termer Internationella termer Beskrivning
River D – E Mycket sällsynt vit
Top Wesselton F – G Sällsynt vit
Wesselton H Vit
Top Crystal I Mycket lätt tonad vit
Crystal J Lätt tonad vit
Top Cape K – L Tonad vit
Cape M – N Lätt gulaktig
Light yellow O – R Gulaktig
Yellow S – Z Gul

Förutom de vanliga gultonade färgerna finns diamanter I många olika färger. Om dessa är tydliga och naturliga kallas de för Fancy Colour – de är mycket ovanliga.
Klarhet (Clarity)
Antalet eller storleken på inneslutningar (små fragment av andra mineral inuti diamanten) bedöms i 10 gångers förstoring.

IF Inga inneslutningar
VVS Mycket mycket små inneslutningar
VS Mycket små inneslutningar
SI Små inneslutningar
PIQUÉ1 Inneslutningar, synliga för blotta ögat
PIQUÉ2 Inneslutningar, synliga för blotta ögat
PIQUÉ3 Inneslutningar, synliga för blotta ögat

Slipning (Cut)
Mycket God
God Medelgod
Dålig
Från de tidigaste slipningarna såsom rosenstensslipningen utvecklades den runda briljant-slipningen långsamt, för att kring andra världskriget ha uppnått dagens form. Den fyrkantiga princess-slipningen är numera också mycket populär. Andra exempel på slipformer är hjärtslipning och navette (båtform).
Vikt (Carat)
Liksom alla andra ädelstenar mäts en diamants vikt och således också dess storlek i carat. En carat motsvarar 0,2 gram. En carat kan i sin tur delas upp i hundradelar – t ex 0,25 ct. Storleken är den mest uppenbara faktorn när man bestämmer en diamants värde. Men två lika stora diamanter kan ha mycket olika värde beroende på deras resp. kvalitet. Diamanter av hög kvalitet finns i alla storlekar.
Diamanten är framförallt en symbol för kärleken.
En diamant är för evigt!

Q?Vitguld
A.

Vitguld är en legering av guld och andra metaller än bara silver och koppar. Det krävs någon annan metall som påverkar legeringens färg så intensivt att guldets gula färg inte framträder, utan legeringen får en rent vit färg, vitguld. En 18K vitguldslegering innehåller exakt lika mycket guld som en 18K rödguldslegering dvs 75 % rent guld.
De bästa metallerna som legeringsmetaller i vitguld har visat sig vara nickel och palladium.
De senaste årens alltmer påträngande nickelallergiproblematik har tvingat fram nickelfria vitguldsalternativ. Här har den svenska branschen legat i frontlinjen och löst problemen. Praktiskt taget allt svensktillverkat vitguld som säljs i dag är nickelfritt. Dessa legeringar används till alla typer av smycken. Vitguld har ingenting med platina att göra mer än att de liknar varandra i färg. Platina är ett grundämne precis som guld, silver, koppar osv (se vidare ”Vad är äkta platina ?”). Vitguldet togs fram vid sekelskiftet som ersättning för platina, då det började bli ont om platina och priset följaktligen steg avsevärt.

Q?Rödguld
A.

Denna färg är både den äldsta och mest välkända. Den röda färgen uppnår man genom att legera guld med koppar. Rött guld har alltid varit populärt. Detta tillverkas i regel med en finhalt av 750 tusendelar (75 % dvs 18K) guld och nedåt med lägre guldhalter. Genom att byta ut en del av kopparn mot silver med bibehållen guldhalt fås en mindre röd nyans som går mot gult till gulgrönt ju mer silver som ersätter kopparn. Här uppe i Norden föredrar vi de lite rödare nyanserna. I Sydeuropa är gulare guldlegeringar vanligt. Den helt dominerande guldlegeringen i Sverige är den s.k. rödguld , vilken består av 75 % guld (18K), 8-9 % silver och 16-17 % koppar.